Bursa Yeşil Camii

Bursa, 1326 yılında Orhan Bey zamanında Bizans’tan alınarak, yeni devletin Yönetim Merkezi olmus ve Kısa zamanda insa edilen anıtsal boyutta ve farklı türlerde Mimari eserlerle karakteristik Bir Türk Şehri hüviyetine kavuşmuştur. Yeşil Cami, anıtsal binalar arasında hic kuşkusuz en önemlilerinden biridir. Medrese , Türbe ve bir külliyeye dahil eserin, Taç kapısında yer alan kitabesine göre, Aralık H.822 (M.1419-20) ‘de Çelebi Sultan Mehmet tarafından Hacı İvaz Paşa’ya inşa ettirilmiştir. Eserin süslemeleri , ic mekanda hünkar mahfili üzerinde yer alan yazıttan anlaşıldığı kadarıyla, H. 827 (M. 1424) yılında Nakkaş Ali Bin İlyas Ali tarafından tamamlanmıştır. Ters T planlı bina, mimari özellikleri yanında çini süslemeleri ile de büyük bir öneme sahiptir. Özelikle iç mekanda eyvanlar , müezzin mahfilleri, hünkar mahfili, tabhaneler, şahnişinler ve mihrap çini süslemenin yoğun olarak kullanıldığı bölümlerdir. Bunlar arasında bütünüyle çini Ile kaplanmış mihrap Zengin süslemeleriyle dikkat çekmektedir. 2010 yılında kapsamlı Koruma ve Onarım Çalışmaları yapilan Bursa Yeşil Cami içersindeki çini, kalemişi, altın varak, alçı süsleme, metal ve taş eser  onarımları firmamız tarafından yapılmıştır.

 

[nggallery id=1]