Türkiye İş Bankası Müzesi

Osmanlı Döneminde İmparatorluğun posta teşkilatının kurulduğu 1840 yılından itibaren Yeni cami avlusu posta hizmetlerinde merkezdi. Bu alandaki önceleri Evkaf Nezareti’ne ait olup cizyehane olarak kullanılan büyük ahşap bina, hayvanların sığmasına uygun bir avluya sahip olması, şehir ticaretine ve sahile yakın bir yerde bulunması sebebiyle “Postahane-i Âmire”ye dönüştürüldü. İlk dönem hizmet eden ahşap yapı 1890 yılında yıktırılarak yerine, bugün İş Bankası Müzesi’ne ev sahipliği yapmakta olan kârgir bina yaptırıldı. Açılış töreni 22 Eylül 1308 (1892) tarihinde Posta ve Telgraf Nazırı Hasan Ali Efendi’nin katılımıyla yapıldı. 1917 yılında kurulan Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası’na devredilene dek “paket postahanesi” olarak hizmet verdi. Cumhuriyet Dönemi 1927 yılında Türkiye İş Bankası’nın İtibar-ı Milli Bankası ile birleşmesiyle Yeni camideki bina İş Bankası’na devredildi. Devirden sonra banka şubesi olarak kullanılmak üzere çeşitli tadilatlar yapıldı. 2005 yılında binanın Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açılması için çalışmalar başladı. Binanın banka şubesi olarak kullanılmaya başladığı dönemlerdeki orijinal yapısına ait sabit mobilyalar ve detaylar olduğu gibi muhafaza edilerek, müze işlevinin gerektirdiği tüm çalışmalar yapıldı. Duvar yüzeylerinde ortaya çıkarılan özgün kalemişlerinin ihyası yapılarak koruma altına alındı.